§1. Köpvillkor
Beställning av en vara eller tjänst sker främst på vår hemsida, men även via besök eller telefonsamtal. Betalning görs i samband med beställningen med kontokort, Swish, Klarna eller i sista hand faktura. Vi fakturerar normalt endast företag, inte privatpersoner. Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. För att handla måste du vara över 18 år. 
 
§2. Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Fraktkostnad på 150 kr tillkommer alltid om beställningen avser en vara. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.
 
§3. Leverans och frakt
Vid leverans via post sänds dina varor normalt 3-5 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras över internet tillämpar Reveljens trafikskola enhetsfrakt på 150 kr per order.
 
§4. Paket som inte hämtas ut
Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Outlösta varor omfattas normalt inte av ångerrätten.
 
§5. Ångerrätt/retur
 1. Retur inom 14 dagar
 Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela Reveljens Trafikskola om detta inom 14  dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Reveljens Trafikskola AB, Infanterigatan 7, Östersund. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, t.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i Teoricentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.
  
7. Vid köp av paket.
 Vid ej nyttjat paket räknas varje artikel om till ordinarie pris. Rabatten som är satt vid paketpriset är beräknat vid nyttjande av hela paketet, därför kan saldot i reskontran vara missvisande innan omräkning.

§6. Behandling av personuppgifter
I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Reveljens Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare.
 
§7. Reklamation
Reveljens Trafikskola AB tillämpar STR:s reklamationspolicy. Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till STR:s reklamationsnämnd, se www.str.se.
 
§8. Lagval och forum
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy. Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Efter att tvisten avgjorts av STR:s reklamationsnämnd ska tvisten avgöras av svensk domstol.
 
Kontaktuppgifter
Reveljens Trafikskola AB
 Infanterigatan 7
 831 32 Östersund
 org.nr 556253-4460
 Tel.nr. 063-105310